Covid-19

Regler för säker träning för alla i höst:

1. Kom inte till träningen om du eller ditt barn uppvisar sjukdomssymptom.Även lindriga! Då vi både har anhöriga och tränare som är i riskgrupp för Covid så är det viktigt att vi gör allt vi kan för att förhindra spridning av viruset.

2. Vi kommer att ha en maxgräns på grupperna (16st i barngrupp och 20 i ungdomsgrupp) och vi kommer inte att överstiga antalet under terminens gång.

3. Vi kommer att träna ute så mycket som möjligt. Om vädret är dåligt så kan vi ställa in träningen med kort varsel, då meddelas detta via sms-gruppen.

4. Vi kommer att ha en obligatorisk handspritning innan träning och denna finns på plats. Även utrustning som vi använder kommer spritas före och efter varje träning.

5. Fokus under terminen kommer att vara på rörelse och balansträning ute, vapenträning, fallträning, skuggträning samt andra former av aikido-övningar där man i möjligaste mån undviker närkontakt.

6. Vi försöker vara minst 2 ledare på varje pass och vi kommer ofta dela upp gruppen i mindre grupper för att göra träningen så Corona-säker som möjligt.

7. För att minska mängden människor vid aikidoträningen, så kommer inte föräldrar och syskon etc få lov att befinna sig i lokalen, eller vid platsen för träning ute. Endast deltagare och ledare får vara på plats. Om ert barn har behov av att ni är med vid träningen så gäller att föräldern har träningskläder på och deltar i undervisningen på samma villkor som barnen, men även som vuxet stöd till ledarna. Deltagande gäller då hela passet. Inga föräldrar eller syskon får sitta och titta på denna terminen alltså. Om du som vuxen vill delta i undervisningen, prata med någon av oss ledare.

8. All undervisning på Varbergs Aikidoklubb följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Aikidoförbundet. Vid ändrade riktlinjer kommer vi också förändra våra regler. Detta kommer isåfall informeras via sms och på hemsidan.

Med dessa åtgärder hoppas vi kunna minimera risken för spridning av Covid-19 inom Varbergs Aikidoklubb och erbjuda en rolig och säker aikidoträning för våra medlemmar.